Dit zijn de mensen van het Wijkteam Veldhuizen

Gemeente Ede
www.ede.nl

Sharif Alhashimy
Gebiedsmanager Veldhuizen - Gemeente Ede
veldhuizenkernhem@ede.nl

Berdie Klein-Geltink
Wijkbeheerder - Gemeente Ede
berdie.klein.geltink@ede.nl 

Woningcorporatie Woonstede
www.woonstede.nl

Ellen Groenestein
Woonconsulente Woonstede
e.groenestein@woonstede.nl 

Malkander
www.malkander-ede.nl

Anouk Wassenaar
Sociaal Werker Veldhuizen A - Malkander
awassenaar@malkander-ede.nl
06-8214 0934

Regien Knol
Sociaal Werker Veldhuizen A - Malkander
rknol@malkander-ede.nl
06-8214 2987

Eline Louwen-Edens
Sociaal Werker - Malkander
elouwen@malkander-ede.nl 
06-8214 3104

Sportservice De Vallei Ede
www.sportservicedevallei.nl

Sjonnie Maasdam
Buurtsportcoach - Sportservice Ede
sjonnie.maasdam@sportservicedevallei.nl 

Handhaving & Toezicht Ede
Tel.: 0318-680132

Senol Pehlivan
Sr.Handhaver - Handhaving & Toezicht
Senol.Pehlivan@ede.nl 

Politie Ede
Politiepost Veldhuizen: Langenhorst 105, 6714 LJ Ede / Tel.: 0900-8844 / Spoed: 112

Ahmed Faiq
Wijkagent Veldhuizen A - Basisteam Politie Ede
Neem contact op met uw wijkagent Ahmed Faiq


Overige organisaties actief in de wijk

Adviesbureau Aimon
Buurtvaders Veldhuizen

BuurtPreventie

Buurt Ede en Veldhuizen
De Buurtspraak

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Preventieve Jeugdzorg

EFM Support Team
Jeugdwerk op maat

Preventie Team Veldhuizen A (EVA-1)